WORKS1 WORKS2 WORKS3 WORKS4 WORKS5 WORKS6 WORKS7 WORKS8 WORKS9 WORKS10 WORKS11 WORKS12 WORKS13 WORKS14 WORKS15 WORKS16 WORKS17 WORKS18 WORKS19 WORKS20 WORKS21 WORKS22 WORKS23 WORKS24 WORKS25

p!nto kids
branding - 2013

_credits

design
art direction :
8otto

photo :
Kazufumi Nakamura

movie :
vans deco

hair make :
Kaoru Niro

model :
Souichirou Fukuda
Mizuki Noguchi
Kino Noguchi
Shinji Taya
Izumi Taya
Rin Taya
Rei Taya

---

client :
pas corporation

---

creative direction
design
programming :
zealplus

p!nto kids branding - 2013