WORKS1 WORKS2 WORKS3 WORKS4 WORKS5 WORKS6 WORKS7 WORKS8 WORKS9 WORKS10 WORKS11 WORKS12 WORKS-site1 WORKS-site2 WORKS-site3 WORKS-site4

p!nto
branding - 2013

_credits

design
art direction :
8otto

photo :
Kazufumi Nakamura

movie :
vans deco

hair make :
Kaoru Niro

model :
Yurika Nakamura
Fumiko Akamatsu
Kazunari Ishizu
Mai Itagaki
Atsushi Enoki
Shingo Kayanoki
Atsushi Kikukawa
Sho Kikukawa
Masayoshi Komori
Tomoya Takahashi
Saki Tachino
Shota Tachino
Shinji Taya
Izumi Taya
Rin Taya
Rei Taya
Reiko Nakaarai
Hitomi Nakamura
Keigo Nakamura
Mizuki Noguchi
Kino Noguchi
Osuke Noguchi
Nanami Nishimine
Yuji Minami
Mahsa Morikawa
Tetsuo Yamaguchi
Yuko Yoshida

---

client :
pas corporation

---

creative direction
design
programming :
zealplus

p!nto branding - 2013